ПЛАН РОБОТИ

НА 2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК


1. Демографічно-статистична характеристика освітянської галузірайону у 2021-2022 н.р. освітянська галузь району характеризується такими показниками:

а) – всього функціонує навчально-виховних закладів – 21;

- загальноосвітніх шкіл – 21;

- в.т.ч. І ступеня – 2;

- І-ІІ ступеня – 4

- І-ІІІ ступеня – 7;

- гімназії - 8

- дошкільних закладів – 3;

- позашкільних – 2 ( районний Будинок ДЮТ, спортшкола „Юність”)

б) – навчалося учнів – 2668

- в.т.ч. дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування –42

- із малозабезпечених сімей – 1243;

в) – нараховується вчителів – 1169

- в.т.ч. з вищою освітою – 81%;

- з вищою кваліфікаційною категорією – 440;

- вчителів-методистів, старших вчителів – 129;

- відмінників освіти України – 32.

г) максимальна відстань до школи від місця проживання учнів – 5,5 км.

д) – комп”ютерних класів у школах – 37;

- типових шкільних приміщень – 11;

- пристосованих – 39;

- потребують капітального ремонту – 2.

в) – оздоровлено дітей шкільного віку – 420 дітей

- в.т.ч. у стаціонарних таборах – 190

Соціально-економічний розвиток держави, освітні реформи зумовлюють необхідність випереджального розвитку освітньої галузі, реформування управління освітою, удосконалення системи навчально-виховного процесу. Питанню розвитку освіти за останні роки надається великої уваги на державному рівні. Бо це є стратегічна галузь.

Робота установ і закладів освіти Турківського району у 2014-2015 навчальному році була спрямована на реалізацію Національної доктрини розвитку освіти України, законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, обласної програми «Освіта Львівщини – 2012» та районної програми “Освіта Турківщини – 2012”, в яку входить цілий ряд програм: “Обдаровані діти”, “Оздоровлення”, “Дитячий дошкільний заклад”, “Інформатизація освіти”, «ЗНО». В їх основу було покладено організацію і створення оптимальних умов функціонування освіти на всіх рівнях освітніх установ.

Збережена мережа позашкільної освіти , з кожним роком збільшується мережа дошкільних навчальних закладів.

У районі функціонує 7 ЗЗСО І-ІІІ ст., 4 ЗЗСО І-ІІ ст. 8 гімназій, 2 початкові школи , 2 позашкільні установи. У 2020-2021 н.р. навчається 2668 учнів.

В усіх школах району проведено ремонти щодо підготовки шкіл до нового навчального року: відремонтовано кахельні печі, замінено підлоги.

На даний час комп’ютеризовано всі 21 ЗЗСО До мережі «Інтернет» під’єднано 21 ЗЗСО.

У школах району директорами та підприємцями проведена значна організаторська та господарська робота щодо організації харчування учнів. У всіх приміщеннях їдалень та буфетів проведено ремонти, зроблено ремонт та відновлено водопроводи та каналізаційні системи.

Забезпечено шкільні їдальні холодильниками, бойлерами, електроплитами, водяними насосами, столовим посудом, а також миючими засобами.

Безплатно харчуються усі діти 1-4 класів на суму 22 грн. та діти-сироти на суму 22 грн.

Ведеться контроль за створенням у кожному навчально-виховному закладі належних санітарно-гігієнічних та протиепідемічних умов. Забезпечується відповідно до ст.24 Закону України «Про освіту» проведення медичного огляду дітей-сиріт, дітей без батьківського піклування, проведення моніторингу стану здоров’я школярів та педагогічних працівників.

Здійснювався контроль за дотриманням вимог законодавства особистих, майнових та житлових прав дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Дітям-сиротам, яким виповнилось 18 років, надана одноразова матеріальна допомога.

.

Пріоритетним в організації оздоровлення дітей цього року визначено оздоровлення:

дітей-сиріт, дітей без батьківського піклування,

дітей соціально-незахищених категорій (дітей із багатодітних, малозабезпечених сімей),

дітей - інвалідів, дітей-чорнобильців,

дітей, які стоять на диспансерному обліку.

Загалом у школах району оздоровлено 420 дітей.

Посилився контроль за профілактикою правопорушень та відвідуванням школи дітьми. У відповідності до програми комплексних заходів щодо попередження правопорушень та злочинів серед неповнолітніх, у закладах освіти району були проведені Тижні правових знань, зустрічі батьків, дітей з працівниками служби у справах неповнолітніх, кримінальної міліції.

Продовжувалась робота з обдарованими дітьми. Обдаровану учнівську молодь було залучено до районних та обласних конкурсів “Таланти твої, Україно”, “ Сурми звитяг”, “ Святкуємо Різдво разом”, та інші конкурси що проводились разом із будинком дитячої і юнацької творчості (БДЮТ).

Багато учнів 10-11-х класів шкіл району залучені до навчання у МАН. Учні району дуже добре виступили на турнірах юних математиків, хіміків, біологів. Переможцями та призерами в ІІІ турі Всеукраїнських учнівських олімпіад стало 5 учнів.

Приділяється певна увага залученню учнів до занять фізичною культурою і спортом, пропаганди здорового способу життя. Щорічно на базі Турківського НВК проводяться обласні змагання з волейболу. Учні району успішно виступають на обласних змаганнях з легкої атлетики, шахів, шашок і настільного тенісу, волейболу та змаганнях призовної молоді юнаків.

Поряд із тим у значній кількості основних шкіл відсутні спортивні зали, що не дозволяє поставити роботу з фізичного виховання на відповідний рівень.

З метою активного залучення громадськості до управління навчальними закладами, реалізації принципів демократизму та прозорості у їх роботі, згідно з наказом МОіН України від 23.03.2005р. № 178 «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічними колективами та громадськістю керівники шкіл району в червні-липні 2015 року прозвітувались про свою роботу. Всі отримали переважною більшістю голосів позитивну оцінку своєї роботи.

Протягом 2014/2015 н.р. підвищили освітньо-кваліфікаційний рівень шляхом проходження курсової перепідготовки 200 педагогів.

Відділ освіти, педагогічні колективи освітніх закладів району тісно співпрацюють із громадськими організаціями, батьками, священиками сіл району.

У 2013-2014 н.р. вивчено і заслухано на колегії відділу освіти, нарадах директорів стан харчування учнів, стан охоплення навчанням дітей і підлітків району, хід і підсумки оздоровлення учнів, рівень навченості учнів у школах, стан охорони праці у ЗНЗ, стан матеріально-технічної бази закладів освіти до роботи в осінньо-зимовий період тощо.

Однак в роботі відділу освіти та педагогічних колективах району є невирішені проблеми:

У зв’язку із тим, що мережа навчально-виховних закладів не в повній мірі враховує потреби населення, однією із проблем, які вирішував відділ освіти, є удосконалення мережі дитячих дошкільних закладів, яких у районі станом на 2014/2015 н.р. функціонує 3 ДНЗ та 26 НВК.

В умовах обмеженого фінансування недостатньо поповнювався книжковий фонд шкільних бібліотек художньою літературою. У районі реалізується програма «Шкільний автобус» якою забезпечено регулярне підвезення учнів та педагогічних працівників до місць навчання та роботи. Для підвезення дітей задіяно 10 автобусів «Школярик»

Не в повній мірі учні шкіл забезпечені підручниками.

Потребує поліпшення робота з обдарованими учнями.

Повільно розширюється мережа для поглибленого вивчення окремих предметів.

У зв’язку із розташуванням багатьох шкіл у пристосованих приміщеннях не відповідають санітарно-гігієнічним нормам площа класних кімнат, а також освітлення приміщень

Через відсутність в достатній кількості коштів не просочені вогнезахисним розчином дерев”яні дахові конструкції, не проведено замір опору ізоляції електромережі. Слабо поповнюються приладами та обладнанням фізичні та хімічні кабінети шкіл.

Не вирішеною залишається проблема профілактики правопорушень та інших негативних проявів у поведінці учнів.

У 4 школах району продовжується навчання у 2 зміни (250 ученів)

Основні завдання над якими працює відділ освіти:

- якісне проведення ЗНО у школах району;

- створення рівних можливостей для дітей і молоді для здобуття якісної освіти, рпродовженя навчально-методичної роботи в освітніх округах.

- постійне підвищення якості освіти, оновлення форм організації навчально-виховного процесу;

- удосконалення системи безперервної освіти «дошкільний заклад-школа»;

- організаційне і методичне керівництво освітніми закладами міста;

- впровадження сучасних інформаційних технологій;

- забезпечення освітніх закладів кваліфікованими кадрами;

- організація підвищення їх кваліфікації;

- формування науково обгрунтованої мережі, з врахуванням демографічних і соціальних умов територій;

- забезпечення нормальних умов роботи шкіл;

- оздоровлення та відпочинок дітей;

- поступовий перехід на профільне навчання та поглибленого вивчення окремих предметів.

Пріоритетні та проблемні питання в галузі освіти:

-розвиток дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти у школах району;

- створення локальних освітніх округів на базі опорних шкіл;

-оптимізація структури освітньої мережі, створення умов та поступовий перехід старшої школи на профільне навчання;

-удосконалення системи управління освітою шляхом переходу до державно-громадського управління, забезпечення активної взаємодії органів самоуправління і громадських організацій; сприяння активізації діяльності батьківської громадськості, піклувальних рад, різноманітних фондів та меценатів.

№ п/п Назва заходу Дата проведення Відповідальний
Серпень
1 Провести: 1.1. Серпневу конференцію працівників освіти «Про результати розвитку загальної середньої та дошкільної освіти Турківського району у 2015/2016 навчальному році та пріоритетні напрямки модернізації освіти району на 2016/2017 навчальний рік», 1.2. Засідання колегії відділу освіти з питань: • про стан готовності закладів освіти району до 2016-2017 н.р.; • про затвердження плану роботи відділу освіти на 2016/2017 н. р. 1.2. Засідання районних методичних об'єднань. (графік додається) 1.3. Нараду керівників шкіл з питань якісної перебудови управ­лінської діяльності та підсумки результатів проведення ЗНО-2016 . 23.08 30.08 26.08 - 07.09 30.08 Гошівська Н.М. Гошівська Н.М. Дуда Н.М. Гошівська Н.М. Волчанський М.С. Юсипович М.С. Макаришин Б.В.
2 Перевірити: 2.1. Хід підготовки закладів освіти до нового навчального року і ро­боти в осінньо-зимовий період. 2.2. Дотримання чинного законодавства та нормативних документів при розподілі педагогічного навантаження на 2016/2017 н. р. 15-28.08 До 30.08 Гошівська Н.М. (господарська група) Гошівська Н.М. Спеціалісти, методисти відділу освіти
3 Проаналізувати: 3.1. Шкільну мережу, мережу класів з метою: • забезпечення педагогічними працівниками (спеціалістами) згідно з інваріантною частиною навчального плану; • організації відпочинку та оздоровлення дітей навчально-вихов­них закладів району. 3.2. Результати працевлаштування випускників 9-х та 11-х класів До 30.08 Відділ освіти, плановий відділ Макаришин Б.В. Макаришин Б.В.
4 Підготувати: 4.1. Методичні рекомендації щодо організації навчального процесу з базових дисциплін в ЗНЗ району. 4.2. Інформаційно-методичні матеріали до першого уроку (вісник). 4.3. Матеріали до доповіді завідувача відділу освіти на серпневій конференції. До 26.08 До 30.08 До 22.08 РМК, спеціалісти відділу освіти
5 Допомогти: 5.1. Директорам початкових та малокомплектних шкіл з питань організованого початку нового навчального року. 5.2. Директорам шкіл у навчанні дітей з обмеженими можли­востями. До 30.08 РМК Бегей І.С.
Вересень
№ п/п Назва заходу Дата проведення Відповідальний
1 Провести: 1.1. Нараду керівників шкіл 1.2. Районну спартакіаду серед допризовної молоді. 1.3. Засідання методичного об'єднань вчителів предметників та вчителів початкових класів 1.4. Організаційне засідання ради районного методичного ка­бінету. 1.5. Засідання ПМПК 1.6. Моніторингове дослідження навченості учнів математики у 5-х та 9-х класів Турківський ОО№1 та фізики 8-10 класи Турківський ОО №2 1.7. Семінар навчання за участю держпродспоживслужбою у Турківському районі До 10.09 До 30.09 До 25.09 До 30.09 До 30.09 До 30.09 До 30.09 Волчанський М.С. Сеньків М.В. Методисти РМК. Дуда Н.М. Бегей І.С. Івасенко С.М., Кропивницька О.М. Юсипович М.С,
2 Перевірити: 2.1. Комплектування навчальних груп та гуртків у ЗНЗ району та позашкільних установах. До 30.09 Дуда Н.М., Івасенко С.М., Багай С.Т., Ціко В.М.
3 Вивчити: 3.1. Стан забезпечення учнів шкіл підручниками. 3.2. Охоплення дітей віком від 6-ти до 18-ти років обов'язковою середньою освітою. До 25.09 До 25.09 Гав’як Н.М. Макаришин Б.В., Усик Н.Є
4 Проаналізувати: 4.1. Охоплення дітей 5-річного віку навчально-виховним про­цесом. 4.3. Використання варіативної частини навчального робочого плану. До 30.09 До 30.09 Бегей І.С. Дуда Н.М.
5 Підготувати: 5.1. Наказ про організацію методичної роботи у 2016-2017 н.р. 5.2. Підсумки роботи районних методичних об'єднань та завдання на 2016-2017 н.р. 5.3. Про організацію відпочинку та оздоровлення школярів у навчально-виховних закладах району за літній період. 5.4. Положення про проведення спортивних ігор учнівської молоді Львівщини у 2016/2017 н.р. 5.5. Банк даних про дітей кризових категорій. 5.6. Наказ про атестацію педагогічних працівників у 2016-2017 н.р. 5.7. Підготувати виставку «Квітковий вернісаж» для участі в обласному конкурсі ЛОДЕНЦ 5.8. Банк даних про дітей, схильних до правопорушень. 5.9. Мережу шкіл та комплектування класів у районі на 2016/2017н. р. До 30.09 До 30.09 До 30.09 До 30.09 До 30.09 До 30.09 До 30.09 До 14.09 До 10.09 Дуда Н.М. Дуда Н.М., РМК Макаришин Б.В., Сеньків М.В., Макаришин Б.В, керівники ЗНЗ Дуда Н.М. Сакаль Л.І. Макаришин Б.В. Юсипович М.С., Федорик О.І.
7 Допомогти в календарно-тематичному плануванні молодим учи­телям. До 15.09 РМК
8 Узяти участь: · у роботі районної призовної комісії. · районних заходах по відзначенню знаменних та святкових дат До 30.09 Протягом місяця Волчанський М.С. Юсипович М.С. Працівники відділу освіти
Жовтень
1 Провести: 1.1. Засідання колегії відділу освіти з питань: • про стан готовності закладів освіти району до осінньо-зимового періоду; • про зовнішнє незалежне оцінювання в 2017 році • про організацію та проведення І та ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2016 – 2017 н.р. • про підготовку ЗНЗ до участі в конкурсі проектів освітньої галузі 2017 році До 27.10 Гошівська Н.М. працівники відділу освіти, керівники ЗНЗ
2 Перевірити: 2.1. Планування роботи Шумяцької ЗОШ І-ІІ ст. та Присліпського НВК. 2.2. Ефективність внутрішкільного контролю і керівництва в Комарницькому НВК та Шум'яцькій ЗОШ І-ІІ ст. До 30.10 До 30.10 РМК Юсипович М.С. Макаришин Б.В.
3 Вивчити: 3.1. Стан вивчення об’єктивності оцінювання учнів Шум'яцької ЗОШ І-ІІ ст. та Присліпському НВК 3.2. Ефективність навчально-виховної роботи з української мови та літератури та історії України в Шум'яцькій ЗОШ І-ІІ ст. та Присліпському НВК 3.4. Стан військово-патріотичного виховання учнів на уроках ЗВ у Боринському та Боберківському НВК До 30.10 До 30.10 До 30.10 Макаришин Б.В. Юсипович М.С. Янінович М.П. Сеньків М.В. Сеньків М.В.
4 Проаналізувати: 4.1. Різнорівневе навчання математики школярів у Турківській ЗОШ І-ІІІ ст. №1, Турківському НВК №1, Завадівському НВК 4.2. Списки вчителів шкіл, підготувати аналіз якісного та кількісного складу педагогічних кадрів району. Протягом жовтня – грудня До 30.10 Івасенко С.М. Павлик О.І.
5 Проконтролювати: 5.1. Проведення в школах району свята українського козацтва та за­ходів, приурочених до річниці УПА, та Дня захисника Вітчизни. До 20.10 Сеньків М.В.
6 Підготувати: 6.1. Наказ про підсумки районного етапу Всеукраїнської історико-географічної експедиції «Сто чудес України». 6.2. Наказ про підсумки районного конкурсу «Сурми звитяг» 6.3. Статистичні звіти. До 30.10 До 30.10 До 30.10 Сеньків М.В., Сакаль Л.І. Усик Н.Є., Сакаль Л.І., Яворська Л.В. Юсипович М.С., Федорик О.І., Усик Н.Є.
7 Допомогти: 7.1 Молодим учителям у проведенні лабораторних та прак­тичних робіт з курсу біологія, хімія, географія, фізика До 30.10 Сакаль Л.І., Кропивницька О.М.
8 Узяти участь: 8.1Проведення Дня вчителя; заходів на відзначення річниць УПА та українського козацтва, 102-ї річниці бою Січових Стрільців та в інших районних заходах. До 30.10 Працівники відділу освіти, керівники ЗНЗ
Листопад
1 Провести: 1.1. Моніторингове дослідження навченості учнів з української мови, математики, історії Вовченського НВК, Лімнянського НВК. 1.2. Засідання ради методичного кабінету «Внутрішньошкільна методробота у БДЮТ, ДЮСШ «Юність». 1.3. Зональні змагання з шашок та настільного тенісу. 1.4. Місячник правових знань у загальноосвітніх школах району. 1.5. Семінар голів опікунських рад району та громадських інспек­торів. 1.6. Урочисті заходи до 12 річниці Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика До 30.11 До 30.11 До 30.11 До 30.11 До 30.11 До 30.11 До 30.11 Макаришин Б.В., Юсипович М.С., Відділ освіти, РМК Сеньків М.В. Сеньків М.В. Макаришин Б.В. Макаришин Б.В. Янінович М.П.
2 Перевірити: 2.1. Стан викладання української мови в початкових класах Вовченського та Лімнянського НВК . 2.2. Ефективність роботи платних гуртків і спортивних секцій з тру­дового навчання і фізичного виховання в Турківського НВК та Турківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 2.3. Житлово-побутові умови дітей-сиріт та дітей, позбавлених бать­ківської опіки 2.4. Роботу адміністрації Турківської школи-інтернат ЗОШ І-ІІ ст. із соціального за­хисту дітей кризових груп. 2.5. Організацію індивідуального навчання в школах району До 30.11 До 30.11 До 30.11 До 30.11 До 30.11 Гладиш Л.С. Івасенко С.М., Сеньків М.В. Макаришин Б.В., Гоголевська М.С. Гоголевська М.С.
3 Вивчити: 3.1. Систему роботи заступників директорів з виховної роботи з відродження національних традицій, звичаїв та обрядів, виховання поваги до рідної мови в Ясеницькому НВК 3.2. Про організацію роботи психологічної служби в школах району До 30.11 До 30.11 Гошівська Н.М. Яворська Л.В.
4 Проаналізувати: 4.1. Взаємозв 'язки у викладанні української та зарубіжної літератур в Турківській ЗОШ І-ІІІ ст. І-ІІІ ст. До 30.11 Янінович М.П. Усик Н.Є.
5 Підготувати: 5.1. Наказ про туристсько-екологічний конкурс педаго­гічних працівників району «Посади калину». 5.2. Наказ про проведення II етапу всеукраїнських учнівських олім­піад з навчальних дисциплін. 5.3. Наказ про проведення в навчально-виховних закладах району огляду-конкурсу на кращу організацію правової освіти та виховання. До 30.11 До 30.11 До 30.11 Сакаль Л.І. Дуда Н.М. Гошівська Н.Є. Сакаль Л.І.
6 Допомогти: 6.1. Директорам шкіл в організації роботи груп з короткотривалим перебуванням дітей при за­гальноосвітніх школах району. До 30.11 Дуда Н.М. Гладиш Л.С.
7 Узяти участь: 7.1 В обласному дитячо-юнацькому фестивалі «Сурми звитяги» 7.2 В обласному турнірі юних географів, фізиків. До 30.11 До 30.11 Багай С.Т., Сакаль Л.І., Кропивницька О.М.
Грудень
1 Провести: 1.1. Моніторингове дослідження навченості учнів з української мови, математики, історії В.Висоцького НВК, Комарницького НВК та Н.Висоцького НВК 1.2. Засідання колегії відділу освіти з питань: • про стан управлінської діяльності та рівень навченості учнів за результатами моніторингового дослідження Мельничненської ЗОШ І-ІІ ст. , Яблунівськрої ЗОШ І-ІІ ст.. Вовченського НВК • стан реєстрації учасників на пробне та основне ЗНО • стан профілактики правопорушень в середовищі учнівської молоді в школах району • про підсумки ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін • про підсумки роботи відділу освіти за І семестр 1.3 Районне свято св. Миколая 1.4 Дитячо-юнацький фестиваль «Різдвяні канікули» До 29.12 До 29.12 До 29.12 До 25.12 До 25.12 19.12 Грудень-січень Макаришин Б.В. Гошівська Н.М. Волчанський М.С. Юсипович М.С. Макаришин Б.В. Дуда Н.М Макаришин Б.В. Івасенко С.М. РМК, Гошівська Н.М. Багай С.Т.
2 Перевірити: 2.1. Ефективність методів і прийомів навчання математики, їх від­повідність рекомендаціям програми в школах району 2.2. Використання творчих форм роботи на уроці музики в Турківській ЗОШ І-ІІІ ст.. №1 До 25.12 До 25.12 Івасенко С.М. Яворська Л.В.
3 Вивчити: 3.1. Роботу шкільного методичного об'єднання класних керівників, педагогів – організаторів у Ластівківському НВК 3.2. Систему роботи вчителів математики у Боринському НВК з проблеми «Розвиток обдарованого учня». До 25.12 До 25.12 Гав’як Н.М. Івасенко С.М. Гошівська Н.М. Івасенко С.М.
4 Проконтролювати: 4.1. Своєчасність і правильність оформлення батьківської плати за користування підручниками. 4.2. Відзначення в навчально-виховних закладах Дня всенародного підтвердження Акта проголошення незалежності України; Дня Зброй­них сил України; Дня прав людини; свята Андрія; свята Миколая; но­ворічних свят. 4.3. Організацію харчування дітей-сиріт та дітей, позбавлених бать­ківського піклування, у загальноосвітніх навчально-виховних закла­дах району. До 25.12 До 25.12 До 25.12 Гав’як Н.М. РМК Макаришин Б.В.
5 Проаналізувати об'єктивність оцінювання навчальних досяг­нень школярів з української мови та літератури , історії України у В. Висоцькому НВК, Комарницькому НВК, Н.Висоцькому НВК До 25.12 Макаришин Б.В. Волчанський М.С.
6 Підготувати: 6.1. Наказ про проведення огляду-конкурсу «Учитель року». 6.2. Наказ про організацію та ефективність здійснення комуніка­тивно орієнтованого навчання іноземної мови в школах району. 6.3. Звіт про стан злочинності та правопорушень серед учнів за 2015 р. До 25.12 До 25.12 До 25.12 Дуда Н.М. Яворський І.М. Макаришин Б.В.
7 Допомогти учителям фізичного виховання в оформленні звіту. До 25.12 Сеньків М.В.
Січень
Провести: 1.1. Нараду керівників шкіл з питань: - Про підсумки роботи ЗНЗ району за І семестр 2015/16н.р. - Стан профілактики правопорушень в середовищі учнівської молоді в школах району 1.2. Всеукраїнські змагання з шашок «Диво шашки в сніжних Карпатах» . 1.3. Засідання районних методичних об'єднань учителів-предметників. 1.4. Районний фестиваль конкурс учнівських фолькльорних колективів «З Різдвом у серці». 1.5. Засідання ради методичного кабінету 1.6 Прийняти делегацію учнів з Донецької області у рамках програми «Схід і Захід разом» До 30.01 До 30.01 До 30.01 До 30.01 До 30.01 До 30.01 Гошівська Н.М. Волчанський М.С., Макаришин Б.В. Юсипович М.С. РМК РМК, БДЮТ Дуда Н.М. Макаришин Б.В.
Перевірити: 2.1. Організацію виховної роботи з учнями під час канікул. До 30.01 Усик Н.Є. Сакаль Л.І.
Вивчити: 3.1. стан навчально-виховного процесу в школах І ступеня (філії) з впровадження технології розвивального навчання І. Закіпчанська зОШ І ст., Н.Яьоунська ЗОШ І ст. 3.2. місце і роль методу проектів у початковій школі До 30.01 До 30.01 Гладиш Л.С. Гладиш Л.С.
Проаналізувати: 4.1. Ефективність методів і прийомів навчання дітей 5-річного віку, їх відповідність рекомендаціям програми Вовченський НВК, Мельниченська ЗОШ І-ІІст. До 30.01 Бегей І.С.
Підготувати: 5.1. Наказ про підсумки ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін До 10.01 РМК
Узяти участь у проведенні новорічних та різдвяних свят. До 30.01 РМК, БДЮТ
Проконтролювати відзначення в навчально-виховних закладах Дня соборності України. До 30.01 Сеньків М.В.
Підготовка та участь переможців районних олімпіад у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін 23.01. Дуда Н.М. Методисти РМК
Лютий
Провести: 1.1 Моніторингове дослідження навченості учнів з навчальних дисциплін у Бітлянському та Комарницькому НВК 1.2 Про стан управлінської діяльності та рівень навченості учнів за наслідками моніторингового дослідження у Комарницькому НВК та Бітлянському НВК 1.3 Засідання колегії відділу освіти · Про стан управлінської діяльності та рівень навченості учнів за результатами моніторингового дослідження Вовченського НВК, Мельничненської ЗОШ І-ІІ ст. · Стан охорони праці та запобігання травматизму в навчальних закладах району · Про хід виконання районної програми роботи з обдарованою молоддю на 2015 – 2016 роки · Про організацію харчування учнів 1-4 класів в ЗНЗ району 1.4.Засідання методичної ради методкабінету. 1.5.Місячник педагогічної майстерності вчителів, які атестуються у 2016р. До 28.02 До 28.02 До 28.02 До 28.02 До 28.02 До 28.02 Протягом місяця Волчанський М.С. Макаришин Б.В. Юсипович М.С. Волчанський М.С. Макаришин Б.В. Юричко О.О. Івасенко С.М. Юсипович М.С. Дуда Н.М.
Перевірити: 1.4 2.1. Рівень володіння учнями мовленнєвими вміннями на уроках іно­земної мови в Комарницькому НВК та Бітлянському НВК 2.2. Роботу адміністрації Турківської школи-інтернат ЗОШ І-ІІ ст. з питань соціаль­ного захисту дітей кризових категорій. До 28.02 До 28.02 Яворський І.М. Макаришин Б.В. Гоголевська М.С.
Вивчити: 3.1. Стан екологічного виховання на уроках географії та біології Комарницький НВК та Мельничненська ЗОШ І-ІІст. 3.2. Стан організації харчування дітей в дошкільних навчальних закладах 3.2. Використання технологій навчання фізики відповідно до сучас­них умов у Комарницькому НВК, Бітлянському НВК та Вовченському НВК 3.3. Проведення моніторингу навченості учнів з історії України у Турківському локальному окрузі №1. 3.4. Стан викладання та об'єктивність оцінювання навчальних досяг­нень учнів з української мови та літератури в Комарницькому НВК, Бітлянському НВК та Вовченському НВК До 28.02 До 28.02 До 28.02 До 28.02 До 28.02 Сакаль Л.І. Бегей І.С. Кропивницька О.М. Сеньків М.В. Янінович М.П.
Проконтролювати: 4.1. Виконання рекомендацій експертної комісії адміністрацією та педагогічним колективом Комарницькому НВК, Бітлянському НВК та Вовченському НВК 4.2. Хід реєстрації ЗНО-2016 До 28.02 До 28.02 Макаришин Б.В. Дуда Н.М.
Проаналізувати: 5.1. Зміст, форми та методи роботи класних керівників із батьками в Комарницькому НВК, Бітлянському НВК та Вовченському НВК 5.2. Виконання плану роботи районного відділу освіти. 5.3. Потреба в кадрах на 2016/2017 н.р. 5.4. Заяви екстернів, визначення шкіл для проведення державної підсумкової атестації екстернів. До 28.02 До 28.02 До 28.02 До 28.02 Дуда Н.М. Волчанський М.С. Павлик О.І. Волчанський М.С.
Підготувати: 6.1. Наказ за підсумками огляду-конкурсу на кращу організацію правової освіти та виховання. 6.2. Банк даних про дітей соціально незахищених категорій. 6.3. Замовлення на документи про освіту. 6.4. Замовлення на цільові направлення. До 28.02 До 28.02 До 28.02 До 28.02 Сеньків М.В. Гоголевська М.С. Волчанський М.С. Павлик О.І.
Узяти участь: 7.1. У роботі атестаційних комісій навчальних закладів освіти. До 28.02 Відділ освіти, РМК
Березень
Провести: 1.1. Нараду керівників шкіл з питань: - Про хід проведення пробного ЗНО в 2016році 1.2.Фронтальне обстеження Карпатського та Сигловатського НВК 1.3. Засідання творчої групи «Формування і розвиток навчальних умінь та навичок на уроках біології як засіб розкриття осо­бистісного потенціалу школярів» 1.4. Заняття постійних семінарів, школи молодого вчителя. До 30.03 До 30.03 До 30.03 До 30.03 До 30.03 Гошівська Н.С. Юсипович М.С. Макаришин Б.В. Сакаль Л.І. Івасенко С.М., РМК
Перевірити: 2.1. Рівень успішності та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки, які навчаються у Турківській школі-інтернат До 30.03 Макаришин Б.В.
Вивчити: 3.1. Систему роботи вчителя музики Турківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 з проблеми «Розвиток творчих здібностей учнів на уроках музики» 3.2. Роботу вчителів Турківського локального округу які атестуються та претендують на педагогічні звання. До 30.03 До 30.03 Яворська Л.В. Дуда Н.М., РМК, спеціалісти відділу освіти
Проконтролювати: 4.1. Своєчасність підготовки атестаційних листів та ознайомлення з ними педагогічних працівників. 4.2. Реєстрацію учасників ЗНО До 30.03 До 30.03 Дуда Н.М. Дуда Н.М.
Проаналізувати: 5.1. Організацію роботи за напрямком руху «Моя земля — земля моїх батьків» у Турківській ЗОШ І-ІІІ ст. №1, Ільницькому НВК До 30.03 Сакаль Л.І.. Сеньків М.В. Усик Н.Є.
Підготувати замовлення на документи про освіту. До 30.03 Волчанський М.М. Бегей В.Б.
Узяти участь у роботі шкільних атестаційних комісій. До 30.03 РМК
Квітень
1 Провести: 1. Вивчити стан управлінської діяльності та провести фронтальне обстеження Боберківського та Шандровецького НВК 2. Засідання колегії відділу освіти з питань: · про стан управлінської діяльності та рівень навченості учнів за результатами фронтального обстеження Карпатського та Сигловатського НВК · про шляхи співпраці БДЮТ школярів з ЗОШ району · Про організацію методичної та навчально – виховної роботи ДНЗ району · Засідання районної атестаційної комісії До 30.04 До 30.04 До 30.04 До 30.04 До 10.04 До 30.04 Дуда Н.М. Макаришин Б.В. Макаришин Б.В. Багай С.Т. Юсипович М.С. Волчанський М.С. Бегей І.С.
2 2.1 Вивчити роботу педагогічних колективів із завершення навчаль­ного року та проведення державної підсумкової атестації і ЗНО-2016 в школах району. До 30.04 РМК, спеціалісти відділу освіти
3 Проаналізувати: 3.1. Використання матеріальної бази кабінету на уроках математики і фізики в Турківській ЗОШ І-ІІІ ст. №1, Турківського НВК До 30.04 Івасенко С.М., Кропивницька О.М
4 Проконтролювати: 4.1. Виконання навчальних програм та підготовку до державної під­сумкової атестації в закладах освіти району. 4.2. Умови утримання учнів у пришкільному інтернаті в Ільницькому НВК До 30.04 До 30.04 РМК, спеціалісти відділу освіти Кропивницька О.М.
5 Підготувати: 5.1. Наказ про підсумки проведення огляду-конкурсу дитячої твор­чості «Таланти твої, Україно». 5.2. Довідку про умови утримання учнів у пришкільному інтернаті в Ільницькому НВК До 30.04 До 30.04 Усик Н.Є. Янінович М.П., БДЮТ Кропивницька О.М.
6 Узяти участь у проведенні Днів пам'яті жертв Чорнобиля. 26.04 Сакаль Л.І.
Травень
1 Провести: Нараду керівників шкіл: • про організацію роботи щодо проведення ДПА випускників 9, 11-х класів • про забезпечення організованого закінчення 2015-2016н.р. • про підготовку до оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2016 р. • про результати проведення атестації педагогічних працівників закладів району 1.2. День безпеки дорожнього руху в закладах освіти району. 1.3. Відбір випускників 9-х та 11-х класів для позаконкурсного вступу до вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації згідно з потребою в кадрах. 1.4. Навчально – польові збори юнаків 11 класів. До 30.05 До 30.05 До 30.05 До 30.05 До 30.05 До 30.05 До 30.05. Волчанський М.С. Волчанський М.С. Макаришин Б.В. Дуда Н.М. Ючирчко О.О. Павлик О.І. Сеньків М.В.
2 Вивчити: 2.1. Дотримання трудового законодавства в Турківській ЗОШ І-ІІІ ст. №1 До 30.05 Павлик О.І.
3 Перевірити: 3.1. Об'єктивність звільнення випускників 4-х, 9-х та 11-х класів шкіл району від державної підсумкової атестації. 3.2. Дотримання учнями правил поведінки, стан відвідування ними навчальних занять у Турківській школі-інтернат До 30.05 До 30.05 Волчанський М.С. Відділ освіти, РМК
4 Проаналізувати: 4.1. Стан викладання астрономії в школах району. 4.2. Хід та результативність атестації педагогічних працівників у 2016 р. 4.3. Результативність гурткової роботи в школах району. До 30.05 До 30.05 До 20.05 Кропивницька О.М. Дуда Н.М. Івасенко С.М.,РМК
5 Підготувати: 5.1. Наказ про підсумки проведення районних туристських змагань. 5.2. Наказ про підсумки атестації педагогічних працівників. 5.3. Наказ про результативність гурткової роботи в закла­дах освіти району. 5.4. Матеріали атестації педагогічних кадрів на засідання атестаційної комісії департаменту освіти і науки Львівської ОДА. До 30.05 До 30.05 До 30.05 До 30.05 Сеньків М.В. Дуда Н.М. Івасенко С.М. Дуда Н.М.
6 Узяти участь в обласному етапі конкурсу «Таланти твої, Україно». До 30.05 Багай С.Т.
7 Допомогти: · в підготовці та проведенні в школах Дня Матері; · остан­нього дзвоника; · організації відпочинку та оздоровлення школярів в 2016 році До 30.05 Відділ освіти, РМК Усик Н.Є. Макаришин Б.В.
Червень
1 Провести: 1.1. Засідання колегії відділу освіти з питань: 1 про стан управлінської діяльності та рівень навченості учнів за результатами фронтального обстеження Шандровецького та Боберківського НВК . 2 про результати обліку неповнолітніх 3 про підсумки закінчення 2015-2016 навчального року 4 про підсумки ДПА в 9, 11 класах та хід проведення ЗНО випускних класів у школах району До 30.06 До 30.06 До 30.06 Макаришин Б.В. Макаришин Б.В. Гошівська Н.М. Волчанський М.М.
2 Проконтролювати: 2.1. Організацію відпочинку й оздоровлення дітей та підлітків у нав­чально-виховних закладах району. 2.2. Організацію відпочинку та оздоровлення дітей кризових кате­горій в оздоровчих таборах області. 2.3. Проведення державних підсумкових атестацій у школах району До 30.06 До 30.06 До 10.06 Макаришин Б.В. Макаришин Б.В. Відділ освіти, РМК
3 Проаналізувати: 3.1. Хід складання ЗНО-2016 та ДПА учнями випускних класів. До 30.06 Відділ освіти, РМК
4 Підготувати: 4.1. Наказ про нагородження золотими та срібними медалями та нагородження похвальними листами та грамотами випус­кників 11-х класів та звільнення учнів від складання ДПА в 9-х, 11-х класах. До 30.06 Спеціалісти відділу освіти
Липень
1 1.1. Здійснювати контроль за ходом оздоровлення школярів. 1.2. Провести аналіз оздоровлення дітей влітку 2016 року. Підготувати інформацію до департаменту освіти і науки Протягом місяця Макаришин Б.В.
2 2.1.Організувати оперативний контроль за ходом ремонтних робіт та підготовкою установ освіти до нового навчального року Протягом місяця Начильник відділу освіти, госп. група
3 3.1. Підготувати зведені дані про потребу освітніх закладів районну в педагогічних кадрах. 3.2. Підготувати дані щодо працевлаштування випускників 9 і 11 класів Протягом місяця Павлик О.І. Макаришин Б.В.
Кiлькiсть переглядiв: 1932

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.