ПЛАН

роботи Турківської районної

психолого-медико-педагогічної консультації

на 2016 рік

№з/п Основні напрями роботи Зміст роботи Термін виконання Відпові дальний
1 Психолого – педагогічне вивчення. 1.1.Проводити роз’яснювальну роботу серед населення, працівників закладів освіти, охорони здоров’я, соціального захисту про необхідність своєчасного виявлення дітей і підлітків з відхиленнями в розвитку з метою надання їм кваліфікованої психолого-медико-педагогічної допомоги. 1.2. Направляти дітей та підлітків до науково-дослідних центрів та лікувально-профілактичних закладів для поглибленого динамічного вивчення їх захворювання та відхилень у розвитку. Тримати на контролі дітей, які мають пройти обстеження в умовах ОДПНД. 1.3. Зібрати дані про дітей з психофізичними вадами та дітей, які не засвоюють програмовий матеріал загальноосвітньої школи, а також дітей з вадами мовлення. Уточнити дані про місце навчання. 1.4. Оновити банк даних по нозологіях дітей-інвалідів згідно поданих списків керівників загальноосвітніх закладів району та списку ЛКК Турківської ЦРЛ. 1.5. Здійснювати виїзди консультантів РПМПК в школи району з метою виявлення дітей з психофізичними порушеннями. 1.6. Організувати та провести психолого-педагогічне вивчення дітей з особливими освітніми потребами. 1.7. Спільно з Турківською поліклінікою(дитячою консультацією), ЛКК, службою соціального захисту проводити своєчасне виявлення дітей з вадами розвитку, починаючи від народження, облік їх кількості за освітніми потребами з урахуванням видів порушень. 1.8. Направляти дітей із складними вадами розвитку (після попереднього консультування та оформлення необхідних документів) на психолого-педагогічне вивчення в Львівську ОПМПК. 1.9. Брати участь у засіданнях Турківської районної ЛКК з метою складання індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю Протягом року Протягом року. Травень 2016 р. Жовтень 2016р Січень, Травень, Жовтень 2016р. Протягом року 20.04.2016р. 11.05.2016р. 20.05.2016р. 26.08.2016р. Протягом року Протягом року Протягом року Фахівці консультації Завідувач ПМПК Фахівці консультації Завідувач ПМПК Фахівці консультації Завідувач ПМПК Фахівці консультації Завідувач ПМПК Завідувач ПМПК
2 Консультативна робота. 2.1. Надавати консультацію батькам, педагогам, які звертаються в РПМПК (фіксувати відповідні записи в журнал консультацій). 2.2. Надавати консультативну допомогу практичним психологам, спеціалістам служби у справах дітей та медичним працівникам з питань виховання, навчання необхідності психолого-педагогічного та медичного супроводу дітей з різними видами порушень психофізичного розвитку та девіантної поведінки. 2.3. Надавати консультативну допомогу вчителям, які здійснюють корекційне навчання за індивідуальною формою в ЗНЗ з питань підбору індивідуальних навчальних планів, ведення документації та індивідуального підходу до дітей з особливими освітніми потребами. Протягом року. Протягом року. Протягом року. Фахівці консультації Завідувач ПМПК Фахівці консультації
3 Індивідуальна корекційно – розвиткова допомога дітям з особливими освітніми потребами. 3.1. Дефектологу проводити індивідуально-корекційні заняття з метою усунення відхилень у психофізичному розвитку і поведінці, схильності до залежності та правопорушень, подолання різних форм девіантної поведінки. 3.2. Логопеду проводити індивідуально-корекційні заняття з дітьми, які мають порушення мовлення з метою усунення мовленнєвих вад. 3.3 Вивчати особливості пізнавальної діяльності дитини, яка готується до психолого-педагогічного вивчення. 3.4. Розробляти індивідуальні програми для дітей з важкими розладами. 3.5. Розробити плани індивідуально-корекційних занять. Протягом року Протягом року Протягом року Протягом року Жовтень 2016р Консультант дефектолог Консультант логопед Фахівці ПМПК Фахівці ПМПК Фахівці ПМПК
4 Просвітницька робота. 4.1.Провести нараду-семінар з вчителями індивідуальної форми навчання (організація навчально-виховного процесу, ведення документації, вимоги до знань та умінь учнів, критерії оцінювання, моніторинг знань.) 4.2. Взяти участь у нарадах та колегіях керівників загальноосвітніх закладів району. Довести до відома нові напрямки роботи ПМПК. 4.3.Винести питання на обговорення координаційної ради Турківської РДА « Нові напрямки в освіті дітей з особливими освітніми потребами». 4.4.Провести семінар з медичними працівниками: зав.фельдшерських пунктів та педіатрами на тему: «Раннє виявлення дітей з порушеннями психо-фізичного розвитку». 4.5. Висвітлити в районному часописі «Бойківщина» інформацію про РПМПК та статтю на тему: «Психолого-педагогічна допомога дітям з особливими освітніми потребами». 4.6. Систематично поповнювати матеріали для методичної просвіти учителів, практичних психологів, медичних працівників з питань дефектології. 4.7. Спільно з центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді провести захід на тему: «Повір у себе і у тебе повірять інші». 4.8. Участь у районних методоб’єднаннях вчителів початкових класів. 4.9. Семінар для психологів ЗНЗ «Індивідуально-корекційні заняття в загальноосвітніх навчальних закладах» 4.10.Співпраця з органами виконавчої влади, соціальними службами. 4.11. Систематично висвітлювати інформацію на сайті відділу освіти. 15.09.2016р Згідно плану відділу освіти. Березень 2016р. Березень 2016р. Квітень 2016р Протягом року Квітень 2016р Протягом року Квітень 2016р Протягом року Протягом року Завідувач ПМПК Завідувач ПМПК Завідувач ПМПК Завідувач ПМПК Завідувач ПМПК Фахівці консультації Фахівці консультації Фахівці консультації Фахівці консультації Завідувач ПМПК Фахівці консультації
5. Методична діяльність. 5.1. Надавати методичну допомогу вчителям індивідуального навчання, щодо добору відповідних програм, навчальних планів для дітей з вадами фізичного та розумового розвитку, забезпечити вчителів навчальними програмами спеціальних загальноосвітніх шкіл. 5.2. Обговорити з керівниками загальноосвітніх закладів району нормативно-правові документи, які регулюють організацію навчання для дітей інвалідів. 5.3. Надавати методичну допомогу батькам, керівникам навчальних закладів, педагогам, практичним психологам, соціальним та медичним працівникам, з питань виховання, навчання та соціально-трудової реабілітації дітей з вадами психофізичного розвитку, запровадження інклюзивного, інтегрованого навчання дітей дошкільного та шкільного віку. 5.4. Брати участь у розробці пропозицій щодо розвитку мережі навчальних закладів для дітей дошкільного і шкільного віку, які можуть надавати освітні послуги дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, створення в них умов, для рівного доступу до якісної освіти. 5.5. Взяти участь у методоб’єднаннях вчителів початкових класів з метою надання інформації про мовленнєві порушення, та їх наслідки у засвоєнні програмового матеріалу. 5.6. Укласти та розповсюдити методичні рекомендації для вихователів ДНЗ, вчителів ЗНЗ та батьків: - «Методичні рекомендації, щодо формування граматичного мовлення дошкільнят та молодших школярів», - «Інклюзивна освіта дітей з особливими потребами» 5.7. Виготовлення інформаційних стендів для ПМПК, дитячої консультації та ЗНЗ району про види порушень психофізичного розвитку дітей. Вересень 2016р Серпень 2016р. Протягом року Протягом року Серпень 2016р. Вересень 2016р. Листопад 2016р. Лютий 2016р. Завідувач ПМПК Завідувач ПМПК Фахівці ПМПК Завідувач ПМПК Фахівці ПМПК Фахівці консультації Фахівці консультації Фахівці консультації
6 Психолого – педагогічний супровід та робота з батьками, діти яких мають тяжкі порушення психофізичного розвитку і не охоплені спеціальним навчанням. 6.1. Надавати інформацію батькам, про форми навчання, кваліфіковану допомогу, спеціальні школи-інтернати, для дітей з вадами психофізичного розвитку. 6.2. Здійснювати психолого-педагогічний супровід сімей, які виховують дитину зі складними вадами розвитку (бесіди, візити додому, телефонне консультування) 6.3. До дня інваліда. Провести у ЗНЗ району « Уроки доброти», виховні заходи на тему «Дивіться на нас як на рівних». 6.4. Систематично поновлювати інформаційний стенд у дитячій консультації Турківської поліклініки. 6.5. Провести анкетування серед батьків, діти яких навчаються на індивідуальній формі навчання. Протягом навчального року для батьків, які приходять на консультацію в РПМПК. Протягом року 1-5.11.2016р Протягом року Травень 2016р Фахівці консультації Фахівці консультації Фахівці консультації Завідувач ПМПК. Фахівці консультації
7 Підвищення кваліфікаційного рівня. 7.1.Участь в обласних нарадах та семінарах. 7.2. Проходження курсів підвищення кваліфікації в ЛОІППО. 7.3. Вивчати законодавчі та нормативні документи системи освіти України. 7.4. Вивчити та опрацювати програму, рекомендовані для навчання дітей дошкільного віку з аутизмом. 7.5. Опрацювати статті з фахових друкованих видань «Дефектолог», «Психолог», «Логопед». 7.6 Виготовлення дидактичного матеріалу для психолого-педагогічного вивчення та індивідуально-корекційних занять. Згідно плану роботи ОПМПК Згідно графіку. Протягом року. До вересня 2016р. Протягом року Квітень 2016р Завідувач ПМПК Працівники РПМПК. Фахівці консультації Фахівці консультації. Фахівці консультації Фахівці консультації

Завідувач РПМПК М. С. Гоголевська

Кiлькiсть переглядiв: 901

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.